Skip to content ↓

Gweledigaeth yr Ysgol / School Vision

Nod a gweledigaeth ein hysgol yw sicrhau bod ein dysgwyr yn fentrus ac yn chwilfrydig.  Rydym am ddarparu cyfleoedd i’r dysgwyr fod yn ddysgwyr cydwybodol, hyderus sydd yn cyrraedd eu potensial llawn.

Rydym ni yma yn Ysgol Trelyn yn gosod disgwyliadau uchel a chyfleoedd eang, er mwyn i’n dysgwyr fod yn ddysgwyr uchelgeisiol, gwybodus ac egwyddorol sydd gyda’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i ddatblygu’n ddysgwyr gydol oes.

Fe fyddwn yn gweitho’n gytun er mwyn rhoi’r addysg gorau i’n plant ac i sicrhau eu bod yn datblygu i fod yn ddysgwyr cydwybodol, cyfrifol, caredig sy’n derbyn y gefnogaeth i lwyddo ar gyfer dyfodol Cymru.