Skip to content ↓

Welcome to
Ysgol Gymraeg Trelyn

Ysgol brysur ond cyfeillgar yw Trelyn. Nod y safwe yw cynnig blas o'r ysgol i chi yn ogystal a chynnig gwybodaeth i rieni a disgyblion. Ymfalchïwn yn safonau uchel cyrhaeddiad yr ysgol ac hefyd yr ymdeimlad o ethos hapus, gynnes a Chymreig ein cymuned.

We are a busy but friendly school with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing regular updated information for both parents and pupils. We take pride in the high standard of achievement at the school as well as the warm, happy and Welsh ethos found in our school’s community.

House Points

 • Caerffili

  1180

 • Cwm

  1220

 • Caiach

  1410

 • Coed-duon

  1310

Attendance

Whole School -
 • Dosbarth Myrddin

  92%

 • Dosbarth Dwynwen

  93.79%

 • Dosbarth Gelert

  89.63%

 • Dosbarth Branwen

  100%

 • Dosbarth Blodeuwedd

  92.92%

 • Dosbarth Gwydion

  97.41%

 • Dosbarth Llywelyn

  93.33%

 • Dosbarth Bendigeidfran

  91.82%

Cymreictod / Ymdrech / Parch

Contact Details

 • Naace
 • Baner Werdd Eco Ysgolion
 • Gwobr Arian y Siarter Iaith
 • Hwb
 • PurpleMash
 • TT Rockstars
 • Darllen Co.