Skip to content ↓

Dysgu Cyfunol / Blended Learning

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth ar sut i ddefnyddio gwahanol feddalwedd i gydfynd gyda ein polisi dysgu cyfunol ar ein gwefannau newydd.  Yma mae clipiau fideo i esbonio sut allwch helpu eich plentyn/plant i gael mynediad i wahanol fathau o weithgareddau yn ystod cyfnodau hunan ynysu a sut i rannu gwaith yn effeithiol gyda eich athro dosbarth .

*****
You can find more information about the use of different educational software to work alongside our blended learning policy on our new websites.  Here you will find video clips explaining how you can help your child gain access to different activities and resources online during isolation periods and how to share work effectively with your class teacher. 

Gwefan Dysgu Cyfunol Trelyn
Cliciwch ar y ddolen i ddysgu sut i gael y mwyaf allan o Class Dojo, Google Classroom a Google Meet i enwi rhai...

Trelyn's Blended Learning Website
Click on the link to gain access to useful information on getting the most out of 'blended learning' using Class Dojo, Google Classroom and Google Meet to name a few...