Skip to content ↓

Croeso / Welcome

Croeso i wefan Ysgol Gymraeg Trelyn 

Welcome to Ysgol Gymraeg Trelyn

Ysgol brysur ond cyfeillgar yw Trelyn. Nod y safwe yw cynnig blas o'r ysgol i chi yn ogystal a chynnig gwybodaeth i rieni a disgyblion. Ymfalchïwn yn safonau uchel cyrhaeddiad yr ysgol ac hefyd yr ymdeimlad o ethos hapus, gynnes a Chymreig ein cymuned.

We are a busy but friendly school with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing regular updated information for both parents and pupils. We take pride in the high standard of achievement at the school as well as the warm, happy and Welsh ethos found in our school’s community.

Os hoffech mwy o wybodaeth am Drelyn, cysylltwch a'r ysgol.

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find any information you are looking for. Please feel free to contact the school direct with any queries you may have.

Diolch

Thank you for visiting

Mrs Owen

Pennaeth / Headteacher