Skip to content ↓

Welcome to
Ysgol Gymraeg Trelyn

Ysgol brysur ond cyfeillgar yw Trelyn. Nod y safwe yw cynnig blas o'r ysgol i chi yn ogystal a chynnig gwybodaeth i rieni a disgyblion. Ymfalchïwn yn safonau uchel cyrhaeddiad yr ysgol ac hefyd yr ymdeimlad o ethos hapus, gynnes a Chymreig ein cymuned.

We are a busy but friendly school with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing regular updated information for both parents and pupils. We take pride in the high standard of achievement at the school as well as the warm, happy and Welsh ethos found in our school’s community.

House Points

 • Caerffili

  860

 • Cwm

  980

 • Caiach

  1030

 • Coed-duon

  1060

Attendance

Whole School -
 • Dosbarth Myrddin

  92.14%

 • Dosbarth Dwynwen

  99.14%

 • Dosbarth Gelert

  92.59%

 • Dosbarth Branwen

  96.76%

 • Dosbarth Blodeuwedd

  98.44%

 • Dosbarth Gwydion

  100%

 • Dosbarth Llywelyn

  92.71%

 • Dosbarth Bendigeidfran

  97.73%

Cymreictod / Ymdrech / Parch

Contact Details

 • Naace
 • Baner Werdd Eco Ysgolion
 • Gwobr Arian y Siarter Iaith
 • Hwb
 • PurpleMash
 • TT Rockstars
 • Darllen Co.