Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Y Dreigiau

Croeso i dudalen 'Y Dreigiau'!

Rydym yn gweithio'n galed er mwyn ceisio ennill wobr aur y Siarter Iaith.

Dyma ein targedau er mwyn datblygu'r iaith Gymraeg yn ein hysgol a thu allan:

 

1.  Datblygu ymagwedd bositif at yr iaith a chodi safon iaith lafar.

2. Plant i gymryd perchnogaeth o'r iaith a deall ei bwysigrwydd i fywyd bob dydd.

3. Annog defnydd o'r iaith tu allan i'r dosbarth ac ar draws y cwricwlwm.

4. Datblygu sgiliau Cymraeg gweithlu'r ysgol.

5. Sicrhau cyfleoedd i gefnodi disgyblion i ddefnyddio'r iaith tu allan i'r ysgol.

 

Diolch am eich cefnogaeth!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welcome to our 'Dreigiau' page!
We are working hard to try and win the gold award of the Siarter Iaith.
Our targets for developing the Welsh language in and outside our school are:

1. Develop a positive attitude to the language and raise the standard of spoken language.
2. Children to take ownership of the language and understand its importance to everyday life.
3. Encourage use of the language outside the classroom and across the curriculum.
4. Develop the Welsh language skills of the school workforce.
5. Secure opportunities to support pupils to use the language outside of school.


Thank you for your support!

Rhaglenni teledu Cymraeg i blant / Welsh television programmes for children

                     

Tric a Chlic

Rhestrau Chwarae Cerddoriaeth Cymraeg / Welsh Music Playlists

Dysgu Cymraeg / Learn Welsh

Top