Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Polisiau / Policies

Polisi CCTV Policy

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2018-2019 Annual report to Parents

Polisi Gwisg Ysgol / School Uniform Policy

Reasonable Force Policy

Privacy Notice

Polisi Camddefnyddio Sylweddau mewn Ysgolion / Substance Misuse Policy for Schools

Polisi Mynediad / Admission Arrangements

Polisi Cwynion / Complaints Policy

Os hoffech wybodaeth am unrhyw bolisi sydd heb ei gynnwys isod, cysylltwch a'r Pennaeth.

School policies cover every aspect of school life. Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.

Publication Scheme FOI Act 2000

Top