Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Nadolig 2020 Christmas

Stori’r Geni Dosbarth Myrddin/The Nativity Dosbarth Myrddin

Still image for this video

Nadolig yng Nghymru - Dosbarth Dwynwen - Christmas in Wales

Still image for this video

Nadolig y Ffindir - Dosbarth Gelert - Christmas in Finland

Still image for this video

Nadolig yn y Weriniaeth Siec - Dosbarth Llywelyn - Christmas in Czech Republic

Still image for this video

Nadolig ym Mrasil - Nadolig Bendigeidfran - Christmas in Brazil

Still image for this video
Dewch i wylio rhan o sioe Nadolig Dosbarth Bendigeidfran sydd yn son am dradoddiadau'r Nadolig ym Mrasil /

Come and see part of our school Christmas show by dosbarth Bendigeidfran, which shows some of the Christmas traditions they have in Brazil

Traddodiadau'r Nadolig - Christmas Traditions

Dyma ffilm fer gan Cadw am hanes rai o draddodiadau’r Nadolig - hanes y cerdyn Dolig; y goeden Nadolig, a’r plwm pwdin, ynghyd â'n traddodiadau ni yma yng Nghymru - gwneud Taffi, a chanu Plygain. 

Cewch hefyd ddarganfod ateb i un o’r cwestiynnau pwysicaf oll adeg yma o’r flwyddyn-  o ble ddaeth yr enw Sion Corn ? 

 

Wrth ddymuno Nadolig Llawen i chi gyd, gobeithio bydd y ffilm fer yn gwneud i chi deimlo …wel, yn Nadoligaidd. 

 

https://cadw.llyw.cymru/dysgu

Nadolig Llawen!

 

This is a short film by Cadw about the history of some of the Christmas traditions - the history of the Christmas card; the Christmas tree, and the pudding, along with our traditions here in Wales - making ‘taffi’, and singing Plygain.  You can also find an answer to one of the most important questions of all at this time of year- where did the name Sion Corn come from ?  

In wishing you all a Merry Christmas, I hope that the short film will make you feel ... well,  Christmassy.

 

Nadolig Llawen

 

https://cadw.llyw.cymru/dysgu

Top