Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Gwariant Grantiau - Grant Spend

Gwariant Grantiau 2021-2022 Grant Spend

Grant Amddifadedd Disgyblion 2018 – 2019

 

Derbyniodd yr ysgol £17,250 fel grant amddifadedd disgyblion Ysgol Gymraeg Trelyn y llynedd.

Ymgymerodd yr ysgol â’r gweithgareddau canlynol i gefnogi’r disgyblion sydd yn gwynebu her tlodi

ac amddifadedd :

  • Cefnogi rhaglen bontio ychwanegol ar y cyd gydag ysgolion y clwstwr ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
  • Ariannu’n rhannol cynorthwywraig i gefnogi  a chyflwyno rhaglenni ymyrraeth yn yr ysgol gan gynnwys Rapid Readers, Dyfal Donc Cymraeg, Dyfal Donc Rhifedd a SAP er mwyn cryfhau sgiliau llythrennedd a Rhifedd

 

Mae cynlluniau grantiau yn cael eu harchwilio a’u gwerthuso gan y Bwrdd Llywodraethol gan ddilyn cyngor y GCA a’u monitro gan yr AAL.

 

2018 – 2019 Pupil Deprivation Grant

 

The total allocation of PDG received by Ysgol Gymraeg Trelyn last year was £17,250.

The school undertook the following activities in order to support pupils facing the challenges of poverty and deprivation:

  • Support an additional transition project with cluster schools and Ysgol Gyfun Cwm Rhymni in order to secure a smooth transition to Cwm Rhymni.
  • Partly fund a teaching assistant to implement literacy and numeracy intervention programmes – Rapid Readers, Dyfal Donc Reading, Catch Up Reading, Catch Up Numeracy and SAP
  •  

The school’s grant plans  are regularly scrutinised by the Governing Body, supported by advice from the EAS and monitored by the Local Authority.

Please read the information below which gives details of our Pupil Premium Grant and how we allocate the funding.
Top