Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dysgu Cyfunol / Blended Learning

Dysgu Cyfunol / Blended Learning

 

 

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth ar sut i ddefnyddio gwahanol feddalwedd i gydfynd gyda ein polisi dysgu cyfunol ar ein gwefannau newydd.  Yma mae clipiau fideo i esbonio sut allwch helpu eich plentyn/plant i gael mynediad i wahanol fathau o weithgareddau yn ystod cyfnodau hunan ynysu a sut i rannu gwaith yn effeithiol gyda eich athro dosbarth .

*****
You can find more information about the use of different educational software to work alongside our blended learning policy on our new websites.  Here you will find video clips explaining how you can help your child gain access to different activities and resources online during isolation periods and how to share work effectively with your class teacher. 

Top