Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Myrddin

Croeso i Ddosbarth Myrddin

 

Rydym yn ddosbarth o 27 o blant.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd: Tymor yr Hydref: Dyma Fi.

Tymor y Gwanwyn: Dyma Ni'n Adeiladu.

Tymor yr Haf: Mewn i'r Goedwig.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref pob Dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn Dydd Mercher os gwelwch yn dda.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Gwener. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mr James

Welcome to Myrddin

 

We are a year of 27 pupils.

 

Our themes this year are: Autumn Term: This is me.

Spring Term: Come build with me.

Summer Term: Into the woods.

 

We will give homework every Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please.

 

Physical Education will take place every Friday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

 

Diolch yn fawr

 

Mr James

Top