Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Myrddin

Meithrin Medi 2021 September Nursery

Stori 'Ar Goll ar y Traeth'

Still image for this video

Stori Sypreis Handa 29/06/20

Still image for this video

Dydd Gwener - Her Taflu a Chlapio/Throw-and-Clap Challenge

Still image for this video

Dydd Iau - Her Pen Ffrwythau/Fruit Head Challenge

Still image for this video

Dydd Mercher - Her Bin-fasged/Bin-sketball Challenge

Still image for this video

Dydd Mawrth - Her y lein ddillad/Washing line challenge

Still image for this video

Dydd Llun - Her Cydbwyso Arabesque/Arabesque Balance Challenge

Still image for this video

Band Dosbarthiadau Myrddin a Dwynwen

Still image for this video

Stori 'Bwyd Bwyd Bwyd' 15/06/20

Still image for this video

Stori Pum Munud o Lonydd

Still image for this video
I gyd-fynd gyda gwaith w/d 08/06/20.
Accompanies work for w/c 08/06/20.

Cylchred Bywyd Pili Pala / Butterfly Life Cycle

Still image for this video
I gyd-fynd gyda gwaith w/d 01/06/20.
Accompanies work for w/c 01/06/20.

Stori 'Y Lindysyn Llwglyd Iawn'

Still image for this video
Yn cyd-fynd gyda gwaith w/d 18/05/20.
Accompanies work for w/c 18/05/20.

Cân Carioci Dyddiau'r Wythnos / Days of the Week Karaoke

Still image for this video

Stori 'Tywydd Elfed'

Still image for this video
Yn cyd-fynd gyda gwaith yr wythnos yn dechrau 11/05/20.
Accompanies work for the week commencing 11/05/20.

Stori 'Lliwiau Hapus'

Still image for this video
I gyd-fynd gyda gwaith yr wythnos yn dechrau 04/05/20.
Accompanies work for the week commencing 04/05/20.

Pecynnau Gwaith / Work Packs

Croeso i Ddosbarth Myrddin

 

Rydym yn ddosbarth o 27 o blant.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd: Tymor yr Hydref: Dyma Fi.

Tymor y Gwanwyn: Dyma Ni'n Adeiladu.

Tymor yr Haf: Mewn i'r Goedwig.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref pob Dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn Dydd Mercher os gwelwch yn dda.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Gwener. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mr James

Welcome to Myrddin

 

We are a year of 27 pupils.

 

Our themes this year are: Autumn Term: This is me.

Spring Term: Come build with me.

Summer Term: Into the woods.

 

We will give homework every Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please.

 

Physical Education will take place every Friday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

 

Diolch yn fawr

 

Mr James

Top