Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Llywelyn

Gwaith Cartref / Homework

Cwrdd a'r athro 2021 Meet the teacher

Still image for this video

Achub Anifail - Pennod 13 ( yr un olaf!)

Still image for this video

Pennod 11 a 12 Achub Anifail

Still image for this video

Achub Anifail-pennodau 9 a 10

Still image for this video

Tasgau Masnach Deg 6/7/2020 Fair Trade

trim.45DFF39A-09F0-4D1F-866A-7B6D4A222E04.MOV

Still image for this video

Achub Anifail - pennod 8

Still image for this video

Achub Anifail - pennodau 5,6 a 7

Still image for this video

Taflu a Dal (1).mp4

Still image for this video

Wythnos Iechyd Da - Healthy Living Week

Still image for this video
Dydd Iau
Thursday

Wythnos Iechyd Da - Healthy Living Week

Still image for this video
Her Dydd Mercher / Wednesday's Challenge.

Wythnos Iecyd Da - Healthy Living Week

Still image for this video
Her Dydd Mawrth.
Tuesday challenge.

Pennod 3 a 4 Achub Anifail - Llosgi Lloches

Still image for this video

Amserlen Wythnos Iechyd Da - Healthy Living Week timetable

Wythnos Iechyd Da - Healthy Living Week 22/6/2020

Pennod 2 - Achub Anifail

Still image for this video

Achub Anifail

Still image for this video
Beth am ddarllen y llyfr gwych yma. Pennod 1 sydd yma, bydd yr ail bennod yn dod wythnos nesaf 👍🌈

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd Bln 3,4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid year 3,4 and 5 8 and 15/6/2020

Llythyr Cerrig Caredigrwydd

Darllen a deall Brownies 8/6/2020

Darllen a deall Winston Churchill

Tasg Disgriblio 8/6/2020

Uwchlefelu brawddegau 8/6/2020

Cwis amser - time quiz

Arlwy adre - home tasks 01.06.2020

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bl 3, 4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid 18-05-2020

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bl 3, 4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid 18-05-2020

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bl 3, 4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid 04-05-2020

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bl 3, 4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid 20-04-2020

Arlwy Adre 20-04-2020 Home Task Menu  

Pecynnau Gwaith / Works Packs

Croeso i Ddosbarth Llywelyn

 

Rydym yn ddosbarth o 30 o blant gyda 19 o ddisgyblion blwyddyn 5 a 11 disgybl blwyddyn 4.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd Y Peiriant Amser, Mentro ac Uwch Fy Mhen a Dan Fy Nhraed.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref mathemateg bob yn ail ddydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher os gwelwch yn dda. Bydd y plant hefyd yn derbyn mat gweithgareddau gwaith cartref i'w gyflawni yn ystod y tymor.

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y dydd Llun canlynol os gwelwch yn dda.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun yn y neuadd a Dydd Gwener lawr ar y cae. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes rheswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn o eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mr Owen

Welcome to Dosbarth Llywelyn

 

We are a year of 30 pupils with 19 Year 5 pupils and 11 Year 4 pupils in our class.

 

Our themes this year are The Time Machine, To Venture and Above Our Heads and Below Our Feet.

 

We will give mathematics homework every other Friday which needs to be completed and returned by the following Wednesday please. Pupils will also have a homework task mat to complete during the term.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school the following Monday.

 

Physical Education will take place every Monday in the school hall, and Friday down on the field. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, a letter of explanation will be required.

 

Thank you

 

Mr Owen

Cwrdd a'r Athro / Meet the Teacher

Top