Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Llywelyn

Arlwy adre - home tasks 01.06.2020

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bl 3, 4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid 18-05-2020

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bl 3, 4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid 18-05-2020

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bl 3, 4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid 04-05-2020

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bl 3, 4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid 20-04-2020

Arlwy Adre 20-04-2020 Home Task Menu  

Pecynnau Gwaith / Works Packs

Croeso i Ddosbarth Llywelyn

 

Rydym yn ddosbarth o 30 o blant gyda 19 o ddisgyblion blwyddyn 5 a 11 disgybl blwyddyn 4.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd Y Peiriant Amser, Mentro ac Uwch Fy Mhen a Dan Fy Nhraed.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref mathemateg bob yn ail ddydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher os gwelwch yn dda. Bydd y plant hefyd yn derbyn mat gweithgareddau gwaith cartref i'w gyflawni yn ystod y tymor.

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y dydd Llun canlynol os gwelwch yn dda.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun yn y neuadd a Dydd Gwener lawr ar y cae. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes rheswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn o eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mr Owen

Welcome to Dosbarth Llywelyn

 

We are a year of 30 pupils with 19 Year 5 pupils and 11 Year 4 pupils in our class.

 

Our themes this year are The Time Machine, To Venture and Above Our Heads and Below Our Feet.

 

We will give mathematics homework every other Friday which needs to be completed and returned by the following Wednesday please. Pupils will also have a homework task mat to complete during the term.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school the following Monday.

 

Physical Education will take place every Monday in the school hall, and Friday down on the field. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, a letter of explanation will be required.

 

Thank you

 

Mr Owen

Cwrdd a'r Athro / Meet the Teacher

Top