Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Gwydion

Cyfarfod 'cwrdd a'r athro' 2021/ 'Meet the teacher' presentation 2021

Still image for this video

Tasgau hunanynysu / Isolation tasks 1 - Mathemateg Tynnu

Still image for this video

Tasgau hunanynysu / Isolation tasks 1 - Mathemateg Adio

Still image for this video

Fideo Croesawu Dosbarth Gwydion / Dosbarth Gwydion’s Welcoming Video

Still image for this video
Cliciwch ar y ddolen i weld y clip fideo / Click on the link to watch the video

Tasgau Masnach Deg 6/7/2020 Fair Trade Tasks

Dydd Gwener - Her Taflu a Chlapio / Throw and Clap Challenge

Still image for this video

Dydd Iau - Her Pen Ffrwythau / Fruit Head Challenge

Still image for this video

Dydd Mercher - Her Bin-fasged / Bin-sketball Challenge

Still image for this video

Dydd Mawrth - Her Lein Dillad / Clothes Line Challenge

Still image for this video

Dydd Llun - Her Cydbwyso Arabesque / Arabesque Balance Challenge

Still image for this video

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd / Literacy and Numeracy Task Grid 8 and 15/6/2020

Llythyr Cerrig Caredigrwydd

Darllen a deall Brownies

Darllen a deall Winston Churchill

Arlwy adre - home tasks 01.06.2020

Cadwch yn ddiogel oddi wrth Dosbarth Gwydion. Stay safe from Dosbarth Gwydion.

Still image for this video

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bl 3, 4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid 18-05-2020

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bl 3, 4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid 18-05-2020

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bl 3, 4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid 04-05-2020

Tasg Grid Llythrennedd a Rhifedd Bl 3, 4 a 5 20-04-2020 Year 3, 4 and 5 Literacy and Numeracy Task Grid

Arlwy Adre 20-04-2020 Home Task Menu  

Croeso i Ddosbarth Gwydion

 

Rydym yn ddosbarth o 31 o ddisgyblion blwyddyn 3 a 4.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd Y Peiriant Amser, Uwch Fy Mhen a Dan Fy Nhraed a Mentro.

 

Byddwn yn darparu grid gwaith cartref ar ddechrau pob hanner tymor a rhaid ceisio cyflawni un dasg bob wythnos.

 

Bydd llyfr darllen Cymraeg neu Saesneg yn dod adref bob wythnos a bydd geiriau sillafu yn cael eu gosod ar Spellblast bob dydd Gwener. 

 

 Bydd Addysg Gorfforol ar ddydd Mawrth a dydd Gwener. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Barnett

Welcome to Gwydion

 

We are a class of 31 pupils from years 3 and 4.

 

Our themes this year are the Time Machine, Above Our Heads and Down Below and Venture.

 

We will distribute a home work grid at the start of each half term, please try to complete one task each week.

 

A Welsh or English reading book will come home each week and new spelling words will be put on Spellblast every Friday.

 

Physical Education will take place every Tuesday and Friday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

 

Thank you

 

Mrs Barnett

Top