Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Gwydion

Croeso i Ddosbarth Gwydion

 

Rydym yn ddosbarth o 29 o blant gyda 8 o ddisgyblion blwyddyn 3 a 21 disgybl blwyddyn 4.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd Amser maith yn ôl, Tu hwnti’r ffos a Mewn i’r Goedwig.

 

Byddwn yn darparu grid gwaith cartref iaith ar ddechrau’r tymor a rhaid ei ddychwelyd ar ddiwedd tymor. Byddwn yn rhoi gwaith cartref Mathemateg pob yn ail ddydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher sy’n dilyn os gwelwch yn dda.

 

Bydd llyfr darllen, cofnod darllen a llyfr sillafu yn dod adre gyda’ch plentyn ar ddydd Gwener. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y diwrnod cywir os gwelwch yn dda, fel y gwelir yn y tabl isod.

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Darllen

Cwm

Darllen

Caerffili

Darllen

Coed Duon

Darllen

Caiach

Dewis rhydd i wella sgiliau

Llawysgrifen

Caerffili

Llawysgrifen

Coed Duon

Llawysgrifen

Caiach

Llawysgrifen

Cwm

Dewis rhydd i wella sgiliau

Sillafu

Coed Duon

Sillafu

Caiach

Sillafu

Cwm

Sillafu

Caerffili

Dewis rhydd i wella sgiliau

Adborth

Caiach

Adborth

Cwm

Adborth

Caerffili

Adborth

Coed Duon

Dewis rhydd i wella sgiliau

 

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth a dydd Gwener. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mr James

Welcome to Gwydion

 

We are a year of 29 pupils with 8 year 3 pupils and 21 year 4 pupils in our class.

 

Our themes this year are Once upon a time, Beyond the Moat and Into the Woods.

 

We will distribute a home work grid that will need to be returned, once chosen tasks have been completed, by the end of term. We will give mathematic homework every other Friday which needs to be completed and returned by the following Wednesday please.

 

A reading book, reading record and spelling book will be sent home every Friday. Please ensure the books are returned to school on the correct day as shown in the table below.

 

Dydd Llun

Monday

Dydd Mawrth

Tuesday

Dydd Mercher

Wednesday

Dydd Iau

Thursday

Dydd Gwener

Friday

Reading

Cwm

Reading

Caerffili

Reading

Coed Duon

Reading

Caiach

Free choice to improve skill

Handwriting

Caerffili

Handwriting

Coed Duon

Handwriting

Caiach

Handwriting

Cwm

Free choice to improve skill

Spelling

Coed Duon

Spelling

Caiach

Spelling

Cwm

Spelling

Caerffili

Free choice to improve skill

Feedback

Caiach

Feedback

Cwm

Feedback

Caerffili

Feedback

Coed Duon

Free choice to improve skill

 

 

Physical Education will take place every Tuesday and Friday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

 

Thank you

 

Mr James

Top