Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Gelert

Gwasanaeth Dosbarth Gelert

Still image for this video
Yr Hydref - 22.10.20

Fideo croesawi Dosbarth Gelert

Still image for this video

Can Carioci - dwbl - ei eu ei.wmv

Still image for this video

Dydd Gwener - Taflu a Dal

Still image for this video

Dydd Iau - Pen Ffrwythau

Still image for this video

Dydd Mercher - Her Bin Fasged

Still image for this video

Dydd Mawrth - Her Lein Ddillad

Still image for this video

Dydd Llun - Her Cydbwyso Arabesque / Arabesque Balance Challenge

Still image for this video

Can Carioci - dwbl - oi oe ou.wmv

Still image for this video

Can y cloc

Still image for this video

Cloc

Still image for this video

Can au ae ai

Still image for this video

Y Gryffalo

Still image for this video

Pecynnau Gwaith / Work Packs

Croeso i Ddosbarth Gelert

 

Rydym yn ddosbarth o 26 o blant. Mrs Barnett a Mrs Davies yw'r athrawon dosbarth, a Miss Needs sydd yn cynorthwyo.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd -

Tymor yr Hydref: Y Peiriant Amser.

Tymor y Gwanwyn : Mentro.

Tymor yr Haf: Uwch fy mhen dan fy nhraed.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref mathemateg bob yn ail Dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn Dydd Mercher os gwelwch yn dda.

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y diwrnod cywir (nodwyd ar y ffolder darllen) os gwelwch yn dda.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Gwener. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Miss Evans  


Welcome to Dosbarth Gelert

We are a class of 26 great pupils. Mrs Barnett and Mrs Davies are the class teachers, and Miss Needs is the teaching assistant.

 

Our themes this year are -

Autumn Term: The Time Machine

Spring Term: Venture

Summer Term: Above my head below my feet.

 

We will give maths homework every other Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school on the correct day (stated on the reading folder)

 

Physical Education will take place every Friday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

 

Diolch yn fawr.

 

Miss Evans

Top