Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Gelert

Stori Mam- gu a fi

Still image for this video

19.05- Syniadau coeden Deulu/ Family tree ideas

19.05- Tasg llinell amser/ timeline task

Amserlen Dysgu Cyfunol 17.05

Dydd Miwsig Cymru- 05.02.21 Gwasgwch ar y lluniau. See the links on the images

05.02.21 Fideo Jit5 Video

Still image for this video

04/02/21 - tasg creu cartref Botswana

02.02.21- creu pamffled ar purple mash

Still image for this video
pamphlet task on purple mash- a how to guide on finding your 2 do's and using the tools.

02.02.21- tasg darllen ffeithiau- reading facts

01.02.21Tasg mapio- map work (no need to print to complete)

Ysgrifennu Dyddiadur- Diary task 01.02- 05.02

Stori- Dyddiadur Kabo

Still image for this video
Story of the week- Dyddiadur Kabo

04.02.21 Rhan 2 stori Moses

Still image for this video

04.02.21 Enghraifft o'r dasg addysg grefyddol / Example of religious education task

28.01- Arbrawf chwythu/ tasg mesur- blowing experiment and measuring task

27.01- Mathemateg dyblu- Please complete the poster and doubling sums before moving on to these.

27.01 fideo creu poster dyblu

Still image for this video
A how to guide on creating a poster for doubling

Arbrawf ia- creu castell ia

20.01- mat geirfa bingo a pwyntiau trafod/bingo word mat and video discussion prompts

19.01- gweithgaredd a gemau adio/ addition worksheet and game

18.01 Labelu castell

14.01- data anifeiliaid anwes Bl 1

14.01- Sut i greu pictogram ar J2data- how to create a pictogram on J2data

Still image for this video

13.01- Sut i ddefnyddio ap chatterpix

13.01- ysgrifennu yn y person cyntaf- first person sentences

Fideo chatterpix - ci

Still image for this video

12.01.20 - Trefnu rhifau 2 ddigid

11.01 Mat geirfa stori Gelert/ Stori GelertWord mat

How to draw a dog

Stori Gelert

Still image for this video

Cyflwyno thema- Cymru/ Theme Introduction - Wales

06.01- Addunedau- wishing wand resolution

Dymuniadau 2021 Hopes and Wishes for 2021 05.01

Symiau tynnu gwahaniaethol- subtraction sums (differentiated) 05.01

Cyfatebu gair a llun. Match the image and word - in order from easiest to hardest , select what suits best!

Berfau ais - past tense verbs

 

 

Linc i fideo stori'r Nadolig ac esboniad o'r dasg ysgrifennu.

 

Link to the Nativity story video and explanation of sentence writing task.

 

https://drive.google.com/file/d/1KtGLXTjWgr8eyBLpqm69JVcgR2maRoAP/view

 

 

 

 

Adnoddau 18.12.20 / Resources for 18.12.20

Poster ffynonellau golau / Light sources poster

Sut i greu graff ar Jit 5- Hwb

Still image for this video
a how to guide on creating a graph on jit 5- hwb , following the data math task

Geirfa disgrifiad Sion Corn/ Description word mat

Tasg Labelu SIon Corn / Label SIon corn

Gwasanaeth Dosbarth Gelert

Still image for this video
Yr Hydref - 22.10.20

Fideo croesawi Dosbarth Gelert

Still image for this video

Can Carioci - dwbl - ei eu ei.wmv

Still image for this video

Dydd Gwener - Taflu a Dal

Still image for this video

Dydd Iau - Pen Ffrwythau

Still image for this video

Dydd Mercher - Her Bin Fasged

Still image for this video

Dydd Mawrth - Her Lein Ddillad

Still image for this video

Dydd Llun - Her Cydbwyso Arabesque / Arabesque Balance Challenge

Still image for this video

Can Carioci - dwbl - oi oe ou.wmv

Still image for this video

Can y cloc

Still image for this video

Cloc

Still image for this video

Can au ae ai

Still image for this video

Y Gryffalo

Still image for this video

Pecynnau Gwaith / Work Packs

Croeso i Ddosbarth Gelert

 

Rydym yn ddosbarth o 26 o blant. Mrs Barnett a Mrs Davies yw'r athrawon dosbarth, a Miss Needs sydd yn cynorthwyo.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd -

Tymor yr Hydref: Y Peiriant Amser.

Tymor y Gwanwyn : Mentro.

Tymor yr Haf: Uwch fy mhen dan fy nhraed.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref mathemateg bob yn ail Dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn Dydd Mercher os gwelwch yn dda.

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y diwrnod cywir (nodwyd ar y ffolder darllen) os gwelwch yn dda.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Gwener. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Miss Evans  


Welcome to Dosbarth Gelert

We are a class of 26 great pupils. Mrs Barnett and Mrs Davies are the class teachers, and Miss Needs is the teaching assistant.

 

Our themes this year are -

Autumn Term: The Time Machine

Spring Term: Venture

Summer Term: Above my head below my feet.

 

We will give maths homework every other Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school on the correct day (stated on the reading folder)

 

Physical Education will take place every Friday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

 

Diolch yn fawr.

 

Miss Evans

Top