Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Gelert

Dewch i edrych ar ein gweithgareddau di-ri!

Croeso i Ddosbarth Gelert

 

Rydym yn ddosbarth o 29 o blant gwych!

Themâu'r flwyddyn yma fydd

Tymor yr Hydref: Amser Maith Yn ol

Tymor y Gwanwyn : Cymru a chestyll

Tymor yr Haf: I mewn i'r Goedwig

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref mathemateg bob yn ail Dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn Dydd Mercher os gwelwch yn dda.

 

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y diwrnod cywir (nodwyd ar y ffolder darllen) os gwelwch yn dda.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Gwener . Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Griffiths

Welcome to Dosbarth Gelert

 

We are a year of 29 great pupils in our class.

 

Our themes this year are: Autumn Term: Once upon a time

Spring Term: Wales and castles

Summer Term: In to the woods

We will give maths homework every other Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school on the correct day (stated on the reading folder)

 

Physical Education will take place every Friday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

Top