Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Dwynwen

Croeso i Ddosbarth Dwynwen

 

Rydym yn ddosbarth o 26 o ddisgyblion Dosbarth Derbyn a 4 o ddisgyblion Blwyddyn1.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd ‘Amser Maith yn Ôl’, ‘Tu Hwnt i'r Ffos’ a ‘Mewn i'r Goedwig’.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref Mathemateg bob yn ail Ddydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn Dydd Mercher os gwelwch yn dda. Fe fydd gwaith cartref sy'n cydfynd â'r thema yn cael ei osod yn dymhorol, i'w gyflwyno erbyn diwedd y tymor.

 

Pan fydd y plant yn barod ar gyfer llyfrau darllen, bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol erbyn Dydd Mercher os gwelwch yn dda.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mr Roberts

Welcome to Dosbarth Dwynwen

 

We are a class of 26 Reception Class pupils and 4 Year 1 pupils.

 

Our themes this year are ‘Once Upon a Time', ‘Beyond the Moat’ and ‘Into the Woods'.

 

We will give Maths homework every other Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please. Homework which is appropriate to our topic will be set at the start of each term, to be presented by the end of the term.

 

When the children are ready, a reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school by Wednesday.

 

Physical Education will take place every Monday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

Top