Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Dwynwen

Cylchred Bywyd Pili Pala / Butterfly Life Cycle

Still image for this video
I gyd-fynd gyda gwaith w/d 01/06/20.
Accompanies work for w/c 01/06/20.

Stori 'Y Lindysyn Llwglyd Iawn'

Still image for this video
Yn cyd-fynd gyda gwaith w/d 18/05/20.
Accompanies work for w/c 18/05/20.

Cân Carioci Dyddiau'r Wythnos / Days of the Week Karaoke

Still image for this video

Enfysau Dosbarth Dwynwen / Our Rainbows

Still image for this video

Stori 'Tywydd Elfed'

Still image for this video
Yn cyd-fynd gyda gwaith yr wythnos yn dechrau 11/05/20.
Accompanies work for the week commencing 11/05/20.

Virtual Safari Dosbarth Dwynwen

Still image for this video

Stori 'Lliwiau Hapus' 04/05/20

Still image for this video
I gyd-fynd gyda gwaith yr wythnos yn dechrau 04/05/20.
Accompanies work for the week commencing 04/05/20.

Gwybodaeth Gyffredinol i Rieni Dosbarth Derbyn / General Information for Reception Class Parents

Croeso i Ddosbarth Dwynwen!

 

Rydym yn ddosbarth o 26 o ddisgyblion Dosbarth Derbyn. Mr Roberts yw’r athro dosbarth, gyda Mrs Davies yn cynorthwyo. 

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd:

Tymor yr Hydref - ‘Y Peiriant Amser’

Tymor y Gwanwyn -  ‘Mentro’

Tymor yr Haf - ‘Uwch Fy Mhen a Dan Fy Nhraed’.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref Mathemateg bob yn ail Ddydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn Dydd Mercher os gwelwch yn dda. Fe fydd gwaith cartref sy'n cydfynd â'r thema yn cael ei osod yn dymhorol, i'w gyflwyno erbyn diwedd y tymor.

 

Pan fydd y plant yn barod ar gyfer llyfrau darllen, bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Plîs sicrhewch fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol erbyn Dydd Mercher.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Gwener. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mr Roberts

Welcome to Dosbarth Dwynwen!

 

We are a class of 26 Reception Class pupils. Mr Roberts is the class teacher and Mrs Davies is our teaching assistant. 

 

Our topics this year are:

Autumn Term - ‘The Time Machine’

Spring Term - ‘Venture’

Summer Term - ‘Above My Head and Below My Feet'.

 

We will give Maths homework every other Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please. Homework which is appropriate to our topic will be set at the start of each term, to be presented by the end of the term.

 

When the children are ready, a reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school by Wednesday.

 

Physical Education will take place every Friday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Top