Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Blodeuwedd

Croeso i Ddosbarth Blodeuwedd

 

Rydym yn ddosbarth o 30 blant gydag 20 o ddisgyblion blwyddyn 2 a 10 disgybl blwyddyn 3.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd Amser Maith yn ôl, Tu Hwnt i’r Ffos a Mewn i’r Goedwig.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref Mathemateg mas pob yn ail Dydd Gwener i’w ddychwelyd erbyn dydd Mercher os gwelwch yn dda.

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y diwrnod nodwyd ar y cofnod darllen.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau a Dydd Gwener i ddisgyblion Bl 3. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Davies

Welcome to Dosbarth Blodeuwedd

 

We are a year of 30 pupils with 20 Year 2 pupils and 10 Year 3 pupils in our class.

 

Our themes this year are Once Upon a Time, Beyond the Moat and Into the Woods.

 

Mathematics homework will be given our every other Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school on the day stated on the reading folder.

 

Physical Education will take place every Thursday and Fridays for Year 3 students. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

Top