Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Blodeuwedd

Gwaith Blwyddyn 2 22.2.21 / Year 2 work 22.2.21

03.02.21 Fideo Jit5 Video

Still image for this video

03.02.21 Rhan 2 stori Moses

Still image for this video

Amserlen a gwaith w/d 18.1.21

Gwaith 13.1.21

Gwaith Dysgu Cyfunol 11.1.21 - 13.1.21

Gwaith Dysgu Cyfunol 7.1.21-8.1.21

Fideo cloc analog / Analogue clock video

Still image for this video

Can cloc i'r 5 munud agosaf / Clock song to the nearest 5 minutes

Still image for this video

Fideo croesawu Dosbarth Blodeuwedd / Dosbarth Blodeuwedd's Welcoming Video

Still image for this video

Can Carioci - dwbl - ei eu ei.wmv

Still image for this video

Dydd Gwener - Taflu a Dal

Still image for this video

Dydd Iau - Pen Ffrwythau

Still image for this video

Dydd Mercher - Her Bin Fasged

Still image for this video

Dydd Mawrth - Her Lein Ddillad

Still image for this video

Dydd Llun - Her Cydbwyso Arabesque / Arabesque Balance Challenge

Still image for this video

Can Carioci - dwbl - oi oe ou.wmv

Still image for this video

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bln 3,4 a 5 / Task Grid year 3,4 and 5 Literacy and Numeracy 8/6/2020

Llythyr Cerrig Caredigrwydd

Darllen a deall Brownies

Cloc

Still image for this video

Can y cloc

Still image for this video

Can ae au ai

Still image for this video

Arlwy adre - home tasks 01.06.2020

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bl 3, 4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid 18-05-2020

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bl 3, 4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid 18-05-2020

Grid Tasgau Llythrennedd a Rhifedd bl 3, 4 a 5 / Numeracy and Literacy Task Grid 04-05-2020

Y Gryffalo

Still image for this video

Tasg Grid Llythrennedd a Rhifedd Bl 3, 4 a 5 20-04-2020 Year 3, 4 and 5 Literacy and Numeracy Task Grid

Arlwy Adre Bl 3 20-04-2020 Home Task Menu Yr 3

Cyflwyniad Rhieni/ Parents' Introduction

Croeso i Ddosbarth Blodeuwedd

 

Rydym yn ddosbarth o 31 blant gydag 26 o ddisgyblion blwyddyn 2 a 5 disgybl blwyddyn 3.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd Y Peiriant Amser, Mentro a Uwch Fy Mhen a Dan Fy Nhraed.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref Mathemateg mas pob yn ail Dydd Gwener i’w ddychwelyd erbyn dydd Mercher os gwelwch yn dda.

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y diwrnod nodwyd ar y cofnod darllen.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau a Dydd Gwener i ddisgyblion Bl 3. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Miss Brown

Welcome to Dosbarth Blodeuwedd

 

We are a year of 31 pupils with 26 Year 2 pupils and 5 Year 3 pupils in our class.

 

Our themes this year are The Time Machine, Venture and Above My Head and Under My Feet.  

 

Mathematics homework will be given our every other Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school on the day stated on the reading folder.

 

Physical Education will take place every Thursday and Fridays for Year 3 students. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

Top