Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Bendigeidfran

Croeso i Ddosbarth Bendigeidfran

 

Rydym yn ddosbarth o 26 o blant blwyddyn 6.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd Amser maith yn ol, Tu hwnt i'r ffos, a Mewn i'r Goedwig.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref yn ystod y tymor a bydd rhyddid i'r plant ddweis tasgiau amrywiol.

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y dydd Llun ar ddechrau yr wythnos (gall eich plentyn gadw eu llyfrau Cymraeg yn ystod wythnosau Saesneg a chadw eu rhai Saesneg yn ystod wythnosau Cymraeg) os gwelwch yn dda.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau a chwaraeon ar y cae ar ddydd Gwener. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes rheswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Gregory

Welcome to Dosbarth Bendigeidfran

 

We are a year of 26 pupils year 6 pupils.

 

Our themes this year are Once Upon a time, Beyond the Moat, and Into the Woods.

 

We will give homework every half term and the children will have freedom to choose various tasks to complete.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school every Monday (they can keep their Welsh reading books at home during English language weeks and keep their English books during Welsh weeks)

 

Physical Education will take place every Thursday as well as every Friday on the field. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Gregory

Top