Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Bendigeidfran

Pecyn Help Llaw Noson Rieni / Parents Evening Help Pack

Dyma becyn yn dilyn ein cyfarfodydd noson rieni.  Yma gallwch ddarganfod llawer o adnoddau defnyddiol y gellwch ddefnyddio adref i weithio ar rai o dargedau unigol y disgyblion.  Os ydych yn agos y ddogfen ar y cyfrifiadur bydd yn rhaid rhoi clic dde ar y ddogfen PDF a dewis 'Open with' a dewis Google Chrome.  Nid yw pob dolen yn gweithio ar Internet Explorer.   Gobeithio y fydd rhain yn ddefnyddiol i chi.  Cofiwch bod y geiriau sillafu newydd yn ymddangos ar fwrdd gwyn yr ystafell rhithiol bob dydd Llun.

 

Diolch, 
Mr Jones

 

Here is the resource pack following our recent parents evening meetings.  You will find a number of useful resources here that will be of use when working on your child's personal targets and other general resources.  If you are opening the document on the computer, you will need to right click on the PDF document , click 'Open with' and choose Google Chrome.  Many of the links will not work on Internet Explorer.  I hope that these may be useful for you.  Don't forget that the new spelling words are found on the virtual classroom every Monday.

 

Diolch,
Mr Jones

FIDEO CYFARFOD RHIENI 27.9.21 - PARENTS MEETING VIDEO 27.9.21

Still image for this video

Gwasanaeth Ffarwelio Blwyddyn 6 (2021) /

Year 6 Leavers Assembly (2021)

Wythnos 2 - Dychwelyd i'r Ysgol - (22.3.21 - 26.3.21)
Wythnos Dychwelyd i'r Ysgol (15.3.21 - 19.3.21)
Dysgu Rhithiol - Wythnos 3 - Gwanwyn 2 - (8.3.21 - 12.3.21)
Dysgu Rhithiol - Wythnos 1 - Gwanwyn 2 - (22.2.21 - 26.2.21)
Dysgu Rhithiol - Gwanwyn 1 

Dysgu Cyfunol / Blended Learning - Dydd Mercher, Iau, Gwener / Wednesday, Thursday and Friday (6/7/8.1.21)

Dysgu Cyfunol / Blended Learning - Dydd Mawrth / Tuesday - 5.1.2021

Dysgu Cyfunol / Blended Learning - Dydd Llun / Monday - 4.1.2021

Dysgu Cyfunol / Blended Learning - Dydd Gwener / Friday - 18.12.2020

Dysgu Cyfunol / Blended Learning - Dydd Iau / Thursday - 17.12.2020

Dysgu Cyfunol / Blended Learning - Dydd Mercher/Wednesday - 16.12.2020

Dysgu Cyfunol - WYTHNOS 2 / Blended Learning - WEEK 2

Dysgu Cyfunol - WYTHNOS 1 / Blended Learning - WEEK 1

Log Gwaith Cartref Tymor yr Hydref (1) / Homework Log Autumn Term (1)

Fideo croesawu Dosbarth Bendigeidfran / Dosbarth Bendigeidfran’s Welcoming Video

Still image for this video
Croeso i ddosbarth Bendigeidfran Mr Jones / Welcome to Mr Jones’ Bendigeidfran Classroom!

Gweithio o Adre w/d 13.7.20

Pluen- Pennod 8

Still image for this video

Pluen- Pennod 9

Still image for this video

Pluen- Pennod 10

Still image for this video

Pluen- Pennod 11

Still image for this video

Pluen- Pennod 12

Still image for this video

Pluen- Pennod 13

Still image for this video
Gweithio o adre w/d 29.06.20 & w/d 6.07.20
Llythrennedd / Literacy

Pluen Pennod 6

Still image for this video

Pluen Pennod 7

Still image for this video
Rhifedd / Numeracy
Thema / Topic

Her tennis Mrs Davies.mp4

Still image for this video

Fideo ail agor Trelyn re-opening video

Still image for this video

Taflu a Dal (1).mp4

Still image for this video

Wythnos Iechyd Da - Healthy Living Week

Still image for this video

Wythnos Iechyd Da - Healthy Living Week

Still image for this video
Her Dydd Mercher - Wednesday's Challenge

Wythnos Iechyd Da - Healthy Living Week

Still image for this video
Her Dydd Mawrth.
Tuesday challenge.

Pluen pennod 5

Still image for this video
Gweithio o Adre 15-06-2020 Working From Home

Pennod 4 Pluen

Still image for this video

Gweithio o Adre 08-06-2020 Working From Home

trim.9B2E594C-E333-49D2-A75D-1937EADE8001.MOV

Still image for this video
Fideo tasg pel Dydd Gwener. Friday’s ball activity.

Pluen - pennod 3

Still image for this video

Pennod 2 Pluen

Still image for this video

trim.639C897F-5DA4-4817-970F-D9178AA9705E.MOV

Still image for this video

Gweithio o adre/ Working from home 27-04-20

Gwaith 20-04-2020 Work Bendigeidfran

Croeso i Ddosbarth Bendigeidfran

 

Rydym yn ddosbarth o 29 o blant blwyddyn 5 a6.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd Y Peiriant Amser, Mentro, ac Uwch fy Mhen a Dan fy Nhraed.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref yn ystod y tymor a bydd rhyddid i'r plant ddewis tasgiau amrywiol.

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y dydd Llun ar ddechrau yr wythnos (gall eich plentyn gadw eu llyfrau Cymraeg yn ystod wythnosau Saesneg a chadw eu rhai Saesneg yn ystod wythnosau Cymraeg) os gwelwch yn dda.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a chwaraeon ar y cae ar ddydd Gwener. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes rheswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr


Miss Daniel

Welcome to Dosbarth Bendigeidfran

 

We are a class of 29 pupils year 5 and 6 pupils.

 

Our themes this year are The Time Machine, Venture, and Above my Head and Under my Feet.

 

We will give homework every half term and the children will have freedom to choose various tasks to complete.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school every Monday (they can keep their Welsh reading books at home during English language weeks and keep their English books during Welsh weeks)

 

Physical Education will take place every Monday as well as every Friday on the field. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

 

Diolch yn fawr

 

Miss Daniel

Top