Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Mrs Gregory

Recorders am y tro cyntaf! Recorders for the first time!

Recorders am y tro cyntaf! Recorders for the first time! 1
Recorders am y tro cyntaf! Recorders for the first time! 2

 

Croeso i dudalen  dosbarth Mrs Gregory!

Ein thema ni y tymor yma yw 'Amser maith yn ôl'

Byddwn yn dysgu am yr ail ryfel byd, llyfrau sanctaidd, a chreigiau yn ystod y tymor.

 

 

Welcome to Mrs Gregory's class page!

Our theme this term is 'A long time ago'

We will be learning about the Second World War, holy books, rocks amongst many other things during the term.

 

Ymarfer Corff/Physical Education : Dydd Mawrth/Tuesday

Top