Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dyddiadau'r Flwyddyn / Term Dates

YSGOL GYMRAEG TRELYN

Blwyddyn Ysgol / School Term Dates

2015 – 2016

Tymor yr Hydref / Autumn Term

 

Tymor yn dechrau

Start of term

Dydd Mawrth, Medi’r 1af, 2015

Tuesday, September 1st, 2015

Hanner tymor yn dechrau 

Half  term starts

Dydd Llun, Hydref 26ain, 2015

Monday, October 26th, 2015

Hanner tymor yn gorffen

Half term ends

Dydd Gwener, Hydref 30ain, 2015

Friday, October 30th , 2015

Diwedd tymor

End of term

Dydd Gwener, Rhagfyr 18fed, 2015

Friday, December  18th, 2015

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

 

Tymor yn dechrau

Start of term

Dydd Llun, Ionawr 4ydd, 2016

Monday, January 4th, 2016

Hanner tymor yn dechrau 

Half  term starts

Dydd Llun, Chwefror 15fed, 2016

Monday, February 15th , 2016

Hanner tymor yn gorffen

Half term ends

Dydd Gwener, Chwefror 19eg, 2016

Friday, February 19th, 2016

Diwedd tymor

End of term

Dydd Gwener, Mawrth 24ain, 2016

Friday, March 24th , 2016

Tymor yr Haf / Summer Term

 

Tymor yn dechrau

Start of term

Dydd Llun, Ebrill 11eg, 2016

Monday, April 11th , 2016

Gwyl Fai

May Day Bank Holiday

Dydd Llun, Mai 2ail, 2016

Monday, May 2nd, 2016

Hanner tymor yn dechrau 

Half  term starts

Dydd Llun, Mai 30ain, 2016

Monday, May 30th, 2016

Hanner tymor yn gorffen

Half term ends

Dydd Gwener, Mehefin 3ydd, 2016

Friday, May 30th, 2016

Diwedd tymor

End of term

Dydd Mercher, Gorffennaf 20fed, 2016

Wednesday, July 20th, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top