Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Llywelyn

Croeso i Ddosbarth Llywelyn

 

Rydym yn ddosbarth o 29 o blant gyda 16 o ddisgyblion blwyddyn 5 a 13 disgybl blwyddyn 4.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd Byw Mewn Bryngaer, Cymru: Ar Daith, a Chreu Tonnau.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref pob dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher os gwelwch yn dda.

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y dydd Llun canlynol os gwelwch yn dda.

 

Bydd llyfrau sillafu yn mynd allan dydd Gwener gan eu dychwelyd a phrawf y dydd Llun canlynol.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun yn y neuadd a Dydd Gwener lawr ar y cae. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes rheswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn o eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mr Owen

Welcome to Dosbarth Llywelyn

 

We are a year of 29 pupils with 16 Year 5 pupils and 13 Year 4 pupils in our class.

 

Our themes this year are Living in a Hillfort, Wales: A Journey and Making Waves.

 

We will give homework every Friday which needs to be completed and returned by the following Wednesday please.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school the following Monday.

 

Their spelling books will be taken home every Friday and returned every Monday with a test on these words.

 

Physical Education will take place every Monday in the school hall, and Friday down on the field. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, a letter of explanation will be required.

 

Thank you

 

Mr Owen

Top