Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Gelert

Picture 1

Croeso i Ddosbarth Gelert

 

Rydym yn ddosbarth o 25 o blant gwych!

Themâu'r flwyddyn yma fydd Tymor yr Hydref: Byd Llawn Hud

Tymor y Gwanwyn Beth sydd o dan y gwely?

Tymor yr Haf: Ar lan y Mor.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref pob Dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn Dydd Mercher os gwelwch yn dda.

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y diwrnod cywir (nodwyd ar y ffolder darllen) os gwelwch yn dda.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Gwener . Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Griffiths

Welcome to Dosbarth Gelert

 

We are a year of 25 great pupils in our class.

 

Our themes this year are: Autumn Term: A Magical World

Spring Term: Let’s go underground

Summer Term: At the Seaside

 

We will give homework every Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school on the correct day (stated on the reading folder)

 

Physical Education will take place every Friday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

Top