Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Dwynwen

Croeso i Ddosbarth Dwynwen

 

Rydym yn ddosbarth o 27 o ddisgyblion Dosbarth Derbyn.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd ‘Byd Llawn Hud’, ‘Beth Sydd o Dan y Gwely?’ ac ‘Ar Lan y Môr’.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref pob Dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn Dydd Mercher os gwelwch yn dda.

 

Pan fydd y plant yn barod ar gyfer llyfrau darllen, bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y diwrnod cywir (nodwyd ar y ffolder darllen) os gwelwch yn dda.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mr Roberts

Welcome to Dosbarth Dwynwen

 

We are a class of 27 Reception Class pupils.

 

Our themes this year are ‘A Magical World’, ‘Let’s Go Underground!’ and ‘At the Seaside’.

 

We will give homework every Friday which needs to be completed and returned by Wednesday please.

 

When the children are ready, a reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school on the correct day (stated on the reading folder)

 

Physical Education will take place every Tuesday. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Top