Menu
Home Page

Cymraeg yw Iaith ein Taith

Dosbarth Blodeuwedd

Croeso i Ddosbarth Blodeuwedd


 

 

Rydym yn ddosbarth o 28 o blant gyda 19 o ddisgyblion blwyddyn 2 a 9 disgybl blwyddyn 3.

 

Themâu'r flwyddyn yma fydd Byw mewn Bryngaer, Cymru: Ar Daith a Chreu Tonnau.

 

Byddwn yn rhoi gwaith cartref pob dydd Iau a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher os gwelwch yn dda.

 

Bydd llyfr darllen yn dod adre gyda’ch plentyn yn wythnosol. Os allwch sicrhau fod y llyfr darllen yn dod yn ôl i’r ysgol ar y diwrnod nodwyd ar y cofnod darllen.

 

Bydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau a Dydd Gwener i ddisgyblion Bl 3. Cofiwch fod angen dillad addas i gymryd rhan. Os oes reswm teilwng dros beidio gwneud Addysg Gorfforol, bydd angen nodyn eglurhad os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Davies

Welcome to Dosbarth Blodeuwedd

 

We are a year of 28 pupils with 19 Year 2 pupils and 9 Year 3 pupils in our class.

 

Our themes this year are Life on a Hillfort, Wales: A Journey and Making Waves.

 

We will give homework every Thursday which needs to be completed and returned by Wednesday please.

 

A reading book will be sent home every week. Please ensure the book is returned to school on the day stated on the reading folder.

 

Physical Education will take place every Thursday and Fridays for Year 3 students. Please remember that appropriate clothes are required to take part. If your child has a valid reason not to take part, an explanation will be required.


 

Lluniau Tripiau Dosbarth Blodeuwed

Lluniau Tripiau Dosbarth Blodeuwed 1
Lluniau Tripiau Dosbarth Blodeuwed 2
Lluniau Tripiau Dosbarth Blodeuwed 3
Lluniau Tripiau Dosbarth Blodeuwed 4
Lluniau Tripiau Dosbarth Blodeuwed 5
Top